Stowarzyszenie WGR Kultura i Sport (wcześniej WGR) z dniem 12.12.2016 r. zostało skreślone z Krajowego Rejestru Sądowego i przeszło do historii.

 

Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności a obecna strona internetowa działa dla upamiętnienia tego co zrobiliśmy i co razem osiągnęliśmy a także dla podziękowania wszystkim osobom, które angażowały się w tę działalność oraz uczestniczyły w naszych imprezach.